Vem röstar på kvinnor? måndag 26.2.2024 kl. 17.30

19.02.2024 kl. 12:36
EU-valskandidat och riksdagsledamot Eva Biaudet deltar i diskussionen. Direktströmning via teams.

Varför uppnår vi inte könsbalans? Vad är det som hindrar? Bara hälften räcker. Runt dessa tankar talar EU-valskandidaten och riksdagsledamot Eva Biaudet på uppföljningen av det välbesökta evenemanget ”Vem rösar på kvinnor?”

Evenemanget på hösten väckte stort intresse och får nu en fortsättning med nya gäster på måndag 26.2.2024 kl. 17.30 i Mörnesalen i biblioteket Fyyri, Kyrktorget 1 i Kyrkslätt.

Du kan även följa med evenemanget och delta i diskussionen via direktströmningen via Teams: https://bit.ly/3UNUx2z

Alla är välkomna med!