Henrika Backlund - Årets feminist 2024

05.03.2024 kl. 22:12
Feministakademin på Åland har utnämnt Henrika Backlund till Årets feminist 2024.

Årets feminist 2024
Generalsekreteraren Henrika Backlund 

När en stark och smart kvinna kommer in i en manligt kodad värld, blir hon då väl emottagen och uppskattad? Svaret är nej. I sitt sommarprat 2023 berättar Henrika Backlund om sin tid i det militära - om mobbningen, den orättvisa behandlingen och den rena kvinnofientligheten. Hon gör det utan omsvep. 

Hon är stark, självsäker, rakt på sak och helt oblyg. Okvinnlig har någon sagt. 

Henrika Backlund är tidigare militär och triatlet. Hon är politiskt aktiv och hon leder prisbelönade Finlands svenska idrott. När FSI fick Undervisnings- och kulturministeriets pris för jämlikhetsarbete inom motion och idrott var Henrika Backlunds kommentar “Vi förtjänar att få det här priset.” 

Feministakademin på Åland utnämner med stolthet Henrika Backlund till Årets feminist 2024 för hennes mod att lyfta fram olägenheter och därmed bidra till att reformera en av våra äldsta och mest manligt kodade institutioner, och för att hon breddar spektret för vad kvinnor och kvinnliga ledare kan och får vara. 

Hon är ingen pipig visselblåsare. Henrika Backlund talar som en hel orkester. 

Feministakademin på Åland.